Star Around

กอล์ฟ F.HERO จับมือ กึ้ง เฉลิมชัย แถลงข่าว The New Chapter of ‘High Cloud Entertainment’ Music Industry Hub of Southeast Asia

1 Mins read

กอล์ฟ F.HERO จับมือกึ้ง เฉลิมชัย แถลงข่าว The New Chapter of ‘High Cloud Entertainment’ Music Industry Hub of Southeast Asia เผยจริงๆเราไปหาพี่กึ้งตั้งแต่วันแรก เขาให้เราไปหาประสบการณ์ ผ่านมา1ปีเลยกลับไปหาเขาอีกครั้ง กึ้งบอกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วและต่างชาติรู้จักเพลงไทยมากขึ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงต้องรอติดตาม ซึ่งความฝันเราตรงกันการเดินทางร่วมกันก็ง่าย ตั้งเป้าร่วมงานต่างประเทศอีกหลายประเทศ จริงๆทุกๆค่ายก็สนับสนุนเรามาตลอด

S 69247313