Around Town

สินเชื่อปลดหนี้มีทรัพย์

1 Mins read

สินเชื่อปลดหนี้มีทรัพย์

ท่านใดสนใจที่อยากปิดหนี้ทุกประเภท โครงการนี้เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากปิดหนี้และอยากมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง จะดีกว่ามั้ยแปลงหนี้สินให้เป็นทรัพย์สิน  โดยข้อเสนอต่างๆที่โครงการจะมอบให้ท่าน

  • ปิดหนี้ทุกประเภท
  • มีบ้าน/คอนโดเป็นของตัวเอง
  • มีเงินเหลือ100,000 – 500,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้สมัครมีอายุ 25-45 ปี
  • รายได้15,000++++
  • กรณีติดหนี้บัตรเครดิต ต้องชำระล่าช้าไม่เกิน30วัน  และไม่เกิน1หรือ2ครั้งแต่เครดิตปัจจุบันเป็นปกติกู้ได้
  • รายได้ผ่านธนาคาร
  • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

โครงการนี้ไม่ได้ขายฝัน ไม่ได้ชวนทำงานออนไลน์ ไม่ได้ชวนเล่นเว็บพนัน ปิดหนี้ให้จริง มีทรัพย์สินเป็นของตนเองจริง ซ้ำยังมีเงินเหลือเป็นทุนสำรองเลี้ยงชีพ อย่าเพิ่งเชื่อคำโฆษณา อยากให้ท่านสอบถามข้อมูลโดยตรงและครบถ้วน ก่อนการตัดสินใจ คลิก https://line.me/ti/p/2ZuQu3cvJC