Around Town

หารือความร่วมมือเครือข่ายสถาบัน

1 Mins read

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภายหลังการหารือทางวิชาการคณะผู้บริหารสถาบันได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ห้องเรียนสมองกลฝังตัว และศูนย์นวัตกรรม