Around Town

JourneySuper Deal

4 Mins read

Journey super deal

รับคูปองส่วนลด Journey Super Deal
https://pointspot.co/b/6c002e30/cmV3YXJkXzE4Mzc3

ราคาสำหรับ 25 ท่านขึ้นไป | การันตีเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์

สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

00 1

ตารางบิน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติ

สายการบินBKK-ICNเวลาออกเวลาถึงICN-BKKเวลาออกเวลาถึง
Jeju Air (7C)7C2204010008407C220320052359

ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว

วันแรก                   สนามบินสุวรรณภูมิ

01

วันที่สอง               สนามบินนานาชาติอินชอน -สุขสนุกสุดคุ้มเต็มวัน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน สวนสัตว์เปิด ชมขบวนพาเหรด

                                อาหารกลางวัน | อาหารค่ำ | ที่พัก จังหวัดเคียงกีโด 1 คืน

วันที่สาม               ย้อนรอยละครเกาะดังในหมู่นักท่องเที่ยว “ เกาะนามิ ”–  กรุงโซล – ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี  –  ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน – ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์)

02 1

                                อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | *อิสระอาหารค่ำ | ที่พัก กรุงโซล 2 คืน

วันที่สี่                    กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนแดง – ศูนย์ฮอตเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแช๊ะถ่ายภาพ – พระราชวังมรดกโลกชังดก –  ผ่านชมบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี – หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง

03 1

                                อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | *อิสระอาหารค่ำ | ที่พัก กรุงโซล

วันที่ห้า                  กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – วัดหลวงโซเกซา – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า – ตลาดอินซาดอง – แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

05 1

                           อาหารเช้า | อาหารกลางวัน                                                                                                                

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด)

DAYวันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  เช้ากลางวันค่ำ
1เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก

กรณีผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้มาเช็กอิน และไม่ได้ทำการยกเลิกการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอร์เช็กอิน

หรือไม่ได้มาขึ้นเครื่องหลังจากเช็กอินเรียบร้อยแล้ว สายการบินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้โดยสาร

ค่ำหน้าเคาน์เตอร์สายการบินใกล้ประตูทางเข้า
พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกเช็คอินหมายเลข  SJeju Air (7C)หมายเลข  8

“ พาสปรอตตัวจริงและบัตรประชาชนตัวจริงถือติดตัวมาในวันเดินทางด้วยนะคะ ”

หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พำนักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่มีอำนาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 
ข้อแนะนำ หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้าห้ามนำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับเตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนำ ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้)  กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบินทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอสนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออกนำเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น  (สำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนำ :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ทำให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ำมากๆ)
DAYวันที่สอง  สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  –  จังหวัดเคียงกีโดเช้ากลางวันค่ำ
2เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5.30-6 ช.ม.xx

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Jeju Air (7C)

สายการบินBKK-ICNเวลาออกเวลาถึง
Jeju Air (7C)7C220401000840

(สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง)

น้ำหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม (1ชิ้น) ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม

 ท่านต้องสวมหน้ากากระหว่างนั่งโดยสารบนเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ

06

ทางสายการบินไม่อนุญาตให้สวมหน้ากากที่มีวาล์วหายใจ

ICN Landing   ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน

สำคัญโปรดอ่าน   หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  ณ ขณะนี้ ท่านต้องทำการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี โดยขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาในการรอผล 2 – 3 ชั่วโมงโดยประมาณ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณท่านละ 80,000 วอน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายและระเบียบการเข้าประเทศในช่วงนั้นๆ รถโค๊ชรอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม  เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามกำหนดการ  ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 3 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได้

อาหารกลางวัน

เมนูชุดข้าวกล่องกลางวันเกาหลีพร้อมเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ บริการบนรถบัส

หรือ เมนูชุดอาหารกลางวันเกาหลียอดนิยม ตามสไตล์ของคนเกาหลี (เมนูประจำวันและตามฤดูกาล)

เนื่องจากต้องรอผลตรวจเชื้อ 2 – 3 ชั่วโมง ก่อนออกเที่ยวได้

หลังอาหารกลางวัน

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ  ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารัก ของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี  ครั้งแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก และอื่นๆ  นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก   ชมเทศกาลดอกไม้บาน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล  ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวันเวลา   

อาหารค่ำ

เมนูอาหารชุดเกาหลีพื้นเมืองซัมบับ อาหารพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์กับเครื่องเคียงต่างๆ

และใส่น้ำพริกเกาหลีที่เรียกว่า น้ำพริกปลาข้าว หรือ น้ำพริกกุ้ง ด้านบน ห่อด้วยผักกาดหอมหรือผักอื่นๆ ทานคู่กับข้าวสวย

หลังอาหารค่ำ

หลังจบรายการท่องเที่ยว  พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม

Suwon Vella Suite (3-4 ดาวทั่วไปเกาหลี) หรือเทียบเท่า

DAYวันที่สาม   จังหวัดเคียงกีโด – กรุงโซลเช้ากลางวันค่ำ
3 xx

รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม และ คืนห้องพัก

02 2

เกาะนามิ นั่งเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะนามิ (Nami) สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่  ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง

อาหารกลางวัน

ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “

หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี

หลังอาหารกลางวันศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังคำแนะนำการดูแลผิวพรรณ จากผู้ชำนาญการ

ภูเขานัมซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทำกัน (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญ แจ ลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้)  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)

ตะลุยกันต่อที่ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง ย่านธุรกิจการค้าและแหล่งช็อปปิ้ง ทงแดมุนมีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า ที่จำหน่ายผ้าไหม ผ้าชิ้น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาที่ต่อรองได้  อาทิเช่น ตึก Tongdaemun Market  ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore  ตึก aPM ตึก Hyundai City เป็นต้น และ บริเวณแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้ง 

04 2

ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวัยรุ่นชาวโสม มีสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กำลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั้งยังมีบรรดาศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย ใครเป็นแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์ อยากถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ต้องไปไกลถึงอังกฤษ เพราะ คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย   ตัวร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุม หรือ ผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ์ ใครเคยวาดฝันไว้ว่าอยากอยู่บ้านไหน ก็เลือกใส่ได้ตามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม เริ่มที่ ประมาณ 7,500 วอนขึ้นไป)

อิสระอาหารค่ำ ณ ย่านช้อปปิ้งย่านมหาลัยฮงแด เพื่อความคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง

หลังจบรายการท่องเที่ยว  พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก 2 คืน ณ โรงแรม

SkyPark Myeongdong (3+ดาวทั่วไปเกาหลี) หรือเทียบเท่า

DAYวันที่สี่   กรุงโซล เช้ากลางวันค่ำ
4 xx

รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนำในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล สถานที่ให้ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการสาหร่ายทะเลเกาหลีอย่างครบวงจร สาหร่ายทะเลมีแหล่งเพาะเลี้ยงอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแดดแรง  คนเกาหลีจะนำสาหร่ายมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ นำมาเป็นส่วนประกอบอาหาร ขนมกินเล่น สกัดเป็นเครื่องบำรุง เครื่องสำอาง และ อาหารเสริม ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสาหร่ายทะเลมีประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง  พิเศษ ! ได้ลิ้มลองสาหร่ายทะเลแปรรูปที่พร้อมทานได้เลย และ ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก ” พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับภาพถ่ายสามหรือสี่มิติเก๋ไก๋กับท่าแอคติ้งตามไอเดีย เพื่อถ่ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติเกาหลีที่ที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันเป็นเวลาพันปีมาแล้ว   ปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันขึ้นปีใหม่ วันขอบคุณพระเจ้า

อาหารกลางวัน

เมนูเลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก หมูย่างคาลบี้ (หมูย่างเกาหลี)

ห่อคู่กับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคำไทย  โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) และเครื่องเคียงที่ชอบ

หลังอาหารกลางวัน

07 1

พระราชวังชังดก สมบัติแห่งชาติที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงามไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซึ่งต่อมาทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อนของเจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โซซอน ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจำกัดของเวลาท่องเที่ยว และ การสำรองรอบเข้า)  (ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของพระราชวัง ขอปรับเปลี่ยนไปเป็นพระราชวังเคียงบก หรือ พระราชวังอื่นๆ)

นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “ เซจองโนะ “

นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี

หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน พาท่านย้อนเวลาหาอดีตที่พิลดองซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัมซาน มีสายน้ำใสไหลผ่านและมีศาลาชชอนนูกัก แหล่งอาศัยของนกกระเรียน แหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โซซอน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมัยเมื่อ 600 ปีที่แล้ว บ้านกว่าห้าหลังที่หมู่บ้านนัมซานฮันอก จะทำให้เราได้เห็นภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไม้สอย การกิน การอยู่  และการจัดแต่งบ้าน และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทม์แคปซูลที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุของจำนวน 600 ชิ้นที่เป็นตัวแทนของเมืองและผู้คนกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีข้างหน้า (2394)

ดิวตี้ฟรี  (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกัน)  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือชินเซเก  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น 

เต็มอิ่ม “ เมียงดอง ถนนแฟชั่นของเกาหลี “  อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า ” ถนนแฟชั่นของเกาหลี ”  มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบันยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตัดสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ

อิสระอาหารค่ำ ณ ย่านช้อปปิ้งย่านเมียงดง เพื่อความคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง

หลังจบรายการท่องเที่ยว  พาท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม

DAYวันที่ห้า  กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯเช้ากลางวันค่ำ
5เวลาที่ไทยช้ากว่าเกาหลีใต้ 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5.30-6 ช.ม.xx

รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม และ คืนห้องพัก

ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

06 1

นมัสการวัดหลวงที่สำคัญที่สุดของประเทศ “ วัดโซเกซา  “  เป็นวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลี  วัดศูนย์กลางจัดงานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนห้าของทุกปี ตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปีจันทรคติ โดยพุทธศนิกชนทั่วเกาหลีและทั่วโลกจะร่วมตัวและจัดเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบัว  ภายในโบสถ์กลางจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์พระศักยมุนีทั้งสามโลก  พระช๊อกโกแล๊ต (พระที่ชาวเกาหลีเชื่อเรื่อการขอพรลูก)  พระบรมสารีริกาธาตุ  ต้นสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี  ใกล้ ๆ กับวัด มีร้านสังฆภัณฑ์มากมายตั้งอยู่

ย่ำย่านอินซาดอง ได้ชื่อว่า  ” ถนนแห่งแอนติค “  ชาวต่างชาติที่พำนักในกรุงโซลให้ฉายาว่า “ แมรี่แอลลี่ “ หรือ ตรอกแมรี่ ท่านจะค้นพบความเก่าแก่ที่ผสมอารยธรรมสมัยใหม่ในเมืองหลวง ร้านแกลอรี่ ร้านศิลปะพื้นเมือง ร้านขายวัตถุโบราณ  ร้านอาหารพื้นเมืองที่เลื่องชื่อ  ร้านชาพื้นเมือง โบราณที่มีชื่อเสียง  ร้านสะสมแสตมป์  ร้านเซรามิค  ร้านไอศรีม และโพจังมาซาเกาหลี

อาหารกลางวัน

เมนูไก่พะโล้จิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  อาหารจานนี้ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ง

อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพัดผัก และวุ้นเส้นจันทร์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ  เค็มๆ

หลังอาหารกลางวัน

เดินเล่นถ่ายรูปกันที่ หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก ในอดีตเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางในราชวงศ์โซซอน และยังเป็นเขตพิเศษที่ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษ์ไว้  มีบ้านสไตล์ฮันนกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศัยอยู่ หรือ ผู้อนุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ที่ชอบกลิ่นอายความเก่าแก่  ภายในจะเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยจะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เก๋ไก๋ ตลอดจนรู้สีกถึงกลิ่นอายของความกลมกลืนระหว่างตะวันตกและตะวันออก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะ  ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่  ร้านกาแฟ ร้านแกลลอรี่ ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์  ร้านCreative ร้านสินค้าแฟชั่นงานดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  รวมทั้งศูนย์วัฒนธรรมแฝงตัวอยู่ โดยมักดัดแปลงอาคารเก่าฮันนกให้มีความสมัยใหม่โดยกลมกลืนระหว่างความเป็นฮันนกและโมเดิร์น

ได้เวลาสมควร ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน

เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Jeju Air (7C)

สายการบินICN-BKKเวลาออกเวลาถึง
Jeju Air (7C)7C220320052359

 (สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง)

น้ำหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม (1ชิ้น) ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม

 ท่านต้องสวมหน้ากากระหว่างนั่งโดยสารบนเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ

ทางสายการบินไม่อนุญาตให้สวมหน้ากากที่มีวาล์วหายใจ

ค่ำ…..เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

รายการเดินทางครั้งนี้ขอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจร ช่วงฤดูกาล ช่วงเทศกาลของเมืองต่างๆ  หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมเป็นต้น บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น  การบริการของรถประเภทนำเที่ยว คนขับและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บริหารเวลาของสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ขัดต่อกฏหมายแรงงาน เรื่องจำนวนชั่วโมงเวลาการขับรถ ไม่เกิน 6-12 ชั่วโมงต่อวัน

ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจาก Journey Korea พันธมิตรสถานที่ต่างๆ

และจากการท่องเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ

Price & Conditions ราคาและเงื่อนไขต่างๆ

หมายเหตุสำคัญ  เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกท่านต้องเข้าเยี่ยมชมร้านค้าสินค้าพื้นเมืองเกาหลีที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับฟังและเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบเป็นเวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์น้ำมันสน ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง ร้านขนมพื้นเมือง เป็นต้น 

ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (หนังสือเดินทางต่างชาติ + เพิ่ม 3,000บาท)

ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ) ราคาพิเศษ 5,500บาท*

 *เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ (คุณพ่อหรือคุณแม่) โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นำรถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผู้จัด เราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง จัดห้องพัก ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+1เด็กทารก   ทางทัวร์ไม่มีบริการอาหารเด็กทารก

ราคาสำหรับ 25 ท่านขึ้นไป | การันตี 15 ท่านเดินทางขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์หากต่ำกว่ากำหนด ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 27.05.22สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** โปรพิเศษเฉพาะจอยหน้าร้าน ตัดกรุ๊ปส่วนตัว เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000-5,000 บาท **
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับบริษัทฯ  หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
เด็ก 2-12 ปี :  หากต้องการพักห้องเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน จะไม่มีบริการเตียงเสริม
ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้  เข่นน้ำยา เข็มฉีดยา เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์  เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยทั่วไป -อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน -อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และกำกับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กำหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่กำหนด  และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน -อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ
ปกติผู้จัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  5-7 วัน
ข้อมูลสำหรับผู้เดินทาง 1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง ฟรีวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีได้ 90 วัน   หมายเหตุ: สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย 2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด)  เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 3. ค่าวีซ่า สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ที่มี Visa และ Work Permit พำนักในประเทศไทย จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามที่สถานทูตเกาหลีกำหนด  ผู้จัดจะเป็นผู้ช่วยดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านาต้องชำระค่าใช้จ่ายวีซ่าและค่าบริการต่างหาก (เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนที่สถานทูต  สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น  4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด

Departure  สิงหาคม 2565 (Aug 2022) (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )

เช็คอินวันออกเดินทางวันเดินทางกลับราคา/ท่าน(บาท)ห้องเดี่ยว+หมายเหตุ
วันอาทิตย์21สิงหาคม2225สิงหาคม2218,9005,000 
อัตราค่าบริการรวม  ตามที่ระบุไว้ในรายการ: ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด (ตั๋วหมู่คณะ) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมัน เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ รวมน้ำหนักสัมภาระอยู่ที่ 15 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) และถือขึ้นเครื่องได้อีกHand Carry ท่านละ 10 กก. ต่อ 1 ใบ  (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย (เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ) *ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ และเปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศปลายทาง จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศปลายทาง ทางผู้จัด และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศดังกล่าวเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน หรือ ต้องซื้อตั๋วใบใหม่  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัด ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  รวมอาหารเช้า ณ โรงแรม(ทางโรงแรมอาจไม่มีบริการเตียงเสริม สำหรับการพัก 3 ท่านต่อห้องอาจจะต้องชำระซื้อเพิ่มห้องเดี่ยว) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเกาหลี การจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Korean Vacation, Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตามความเหมาะสม  รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง)  ห้องมีขนาดกะทัดรัด (บางแห่ง)  มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ น้ำดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน้ำแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มน้ำ+ชากาแฟฟรี อาหารเช้า 3 มื้อ + อาหารกลางวัน 4 มื้อ + อาหารเย็น 1 มื้อ (เมนูอาหารแต่ละมื้อจะถูกกำหนดเมื่อจองวันเวลาเดินทางเรียบร้อย) (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารมักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ  เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบ คือ 1 ชุด 1 ท่าน หรือ 1 ชุด 2-4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ การนำเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สำหรับท่านที่มีข้อจำกัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชำระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารคณะให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทำอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้องถนน  วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  ค่ารถนำเที่ยวตลอดเส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการ (การบริการของรถบัสนำเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 6-12 ชั่วโมง โดยหัวหน้าทัวร์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง หากใช้เกินจากเวลา อาจจะต้องทำการเปลี่ยนรถใหม่และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยใช้รถบัสคันเดิมหรือทำการเปลี่ยนรถใหม่ (หากมีการเปลี่ยนรถใหม่ ลูกค้าอาจมีความจำเป็นต้องรอรถใหม่มาสลับเปลี่ยน)  ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น /  หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยคอยดูแลอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทางประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยว สูงกว่า พ.ร.บ การท่องเที่ยวกำหนด (กรมธรรม์วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกันอาหารเป็นพิษ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันวินาศภัยที่บริษัทฯ ทำไว้ สำหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)  *ค่ารักษาพยาบาล ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ราคาค่าบริการไม่รวม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ รูมเซอร์วิส มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าพาสปอร์ตต่างด้าว เป็นต้นค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี) (บริษัทดำเนินการให้)ค่าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีโดยชำระค่าบริการเพิ่มที่สนามบินอินชอน ท่านละประมาณ 80,000 วอนค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ที่จ่าย 3%ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมค่าธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยวแก่ผู้ให้บริการ เช่น ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิปพนักงานขับรถท้องถิ่น 1,800 บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง  **โปรดชำระเต็มจำนวนเมื่อจองทัวร์** ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และ/หรืออาหารสำหรับมุสลิมค่าสัมภาระที่หนักเกินและ/หรือมีขนาดเกินกว่าที่สายการบินกำหนดค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว / ค่ากักตัว กรณีติดโควิค-19 ที่เกาหลีหากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือสาธารณรัฐเกาหลี  มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน อุ่นใจเพิ่ม  เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำให้ ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  เพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย ทีมแพทย์ฉุกเฉิน
เงื่อนไขในการจอง  ชำระค่าเงินค่าทัวร์ เต็มจำนวน ภายใน 2 วันหรือภายใน 48 ชั่วโมงกรุณาแจ้งรายละเอียด      – ชื่อผู้ติดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น)       – ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือ ของผู้เดินทางทุกท่าน (จำเป็น)  + สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ต         + เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19       – ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง หากไม่ชำระ หรือ ชำระไม่ครบตามกำหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้วกรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA  ทางบริษัทขอคิดค่าดำเนินการ 1,000 บาท เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลพร้อมเงินชำระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการนำรายชื่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปทำการจองส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ  (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผู้เดินทางได้)
การยกเลิกการจอง   เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และ ซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดปลายทางเกาหลี จึงไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของสายการบินและผู้จัดทัวร์ปลายทางเกาหลี โดยการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ ล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวันเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสำคัญด้วย —กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง* (ถ้ามี)— *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน  โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน 
  ตั๋วเครื่องบินหมู่คณะ
ในการสำรองที่นั่งและการใส่ชื่อในระบบสำรองที่นั่งสายการบิน  ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตั๋วเครื่องบินหมู่คณะ ไม่สามารถล๊อกที่นั่งได้ ที่นั่งที่ได้ อาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และ ไม่สามารถเลือกแถวที่นั่งบนเครื่องบินได้ ซึ่งเป็นตามระบบสุ่ม ภายในเงื่อนไขของสายการบิน หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้   ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
การเช็คอินตั๋วเดินทางที่เคาน์เตอร์สายการบิน  เงื่อนไข เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบินไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) สำหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  เอกสารด้านการทำงาน Work Permitกระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจาหากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบินหากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 250 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุดขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้นขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการการช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่านกระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด**

**ลงทะเบียนในครบ 3 ขั้นตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้**

 • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยชำระค่าธรรมการลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE
 • ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนตรวจ RT-PCR  ที่เกาหลีโดยชำระค่าบริการเพิ่มที่สนามบิน….ประเทศเกาหลี ท่านละประมาณ 80,000 วอน

เอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!!

ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนที่รับรองโดย WHO 2 เข็ม ครบโดสไปแล้ว 14 วัน (สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15) แต่ไม่เกิน 180 วัน (1 เข็มสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Johnson & Johnson) หรือผู้ที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม ** Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm(Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax สามารถเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ได้ **ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน**

เตรียมพาสปรอตและรูปถ่าย เพื่อลงระบบ K-ETA

ตัวอย่างการแสกนหน้าสำเนาพาสปรอตตัวอย่างการแสกนรูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาว
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

อ้างอิงข้อมูลภาพจาก  www.k-eta.go.kr

ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทดำเนินการลงทะเบียนให้ มีค่าธรรมเนียมบริการ ท่านละ 1,000 บาท ผู้เดินทางนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA **  ทั้งนี้จะต้องทำการส่งข้อมูลข้อ 1-3 มาให้ทางบริษัทเพื่อทำการลงทะเบียน K-ETA อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง (แนะนำ) ถึงแม้ว่าระบบจะแจ้งว่าล่วงหน้า 24 ชั่วโมง **

 1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟส์เป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า
 2. รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟส์เป็นรูปภาพ หน้าตรง เปิดหน้าผาก  เปิดใบหู  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป  ไม่สวมแว่นตา
 3. นำส่งแบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA ตามความเป็นจริง และกอรกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด
 4. สำเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี

หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีลงทะเบียนอนุมัติในระบบ K-ETA และยังมีผลบังคับใช้ได้อยู่ (ปกติ 2 ปี ทุกครั้งที่เดินทางเข้าเกาหลี ต้องทำการเปลี่ยนที่อยู่หรือจุดประสงค์การเข้า โดยแก้ไขในระบบ K-ETA ตรงแก้ไขข้อมูล )  หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง เป็นต้น ท่านจะต้องดำเนินการลงใหม่ในระบบ K-ETA ก่อนการเดินทาง พร้อมเสียค่าธรรมเนียม ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด หากท่านถูกปฎิเสธการออกบัตรโดยสารหรือการเข้าประเทศเกาหลีใต้

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)

 1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน มากกว่า 14 วันเดินทาง Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate) 
 2. ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจยืนยันว่าไม่เป็นโรค COVID-19 ด้วยวิธี แบบ Antigen Test Kit (ATK) เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทางถึงเกาหลี จากหน่วยงานที่รองรับเท่านั้น โดยในเอกสารใบรับรองผลการตรวจ (ภาษาอังกฤษ) ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่ตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ห้ามผิดแม้แต่หนึ่งตัวอักษรหรือตัวเลข) ในการยืนยันผล โดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านั้น ถ้าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้  และนำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน
 3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ และต้องมีใบรับรองผลตรวจเชื่อ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชม.
 4. ผู้ที่เคยได้รับเชื้อ COVID-19 และหายจากโควิดแล้ว จะต้องมีเอกสารใบรับรองที่ระบุผลว่าไม่พบเชื้อ COVID-19 และใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วันเดินทาง) โดยเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ

**ทั้งนี้ผู้เดินทางจะต้องทำการส่งข้อมูลข้อ 1 มาให้ทางบริษัทในรูปแบบไฟส์ PDF 14 วันก่อนเดินทาง

และข้อ 2 มาให้ทางบริษัทในรูปแบบไฟส์ PDF เพื่อทำการลงทะเบียน Q CODE 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง**

ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี

 1. เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ต้องทำการตรวจ ด้วยวิธี Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT‑PCR)  ที่สนามบิน….ประเทศเกาหลี  โดยผลตรวจเป็นลบ จึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ (บริษัทบริการลงทะเบียนให้ท่าน โดยท่านชำระค่าบริการเพิ่มที่สนามบิน….ประเทศเกาหลี ท่านละประมาณ 80,000 วอน)

หมายเหตุ  :   เงื่อนไขและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัวและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของแต่ละประเทศ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

**หากมีประวัติการเดินทางต่างประเทศ หรือติดเชื้อโควิคและหายแล้ว โปรดแจ้งก่อนจอง เพื่อเช็คเงื่อนไข*

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการยื่นลงทะเบียน K-ETA ที่ท่านควรทราบ

 1. หลังจากทำการยื่นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผลการลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้

        แบบที่ 1 Approved หมายถึง ผ่านการลงทะเบียน (มีอายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแต่ละครั้งพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน)

        แบบที่ 2 Not Approved or Disapproved หมายถึง ไม่ผ่านการลงทะเบียน ไม่สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ประเทศต้นทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เนื่องจากการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฏหมายของ

        ประเทศนั้นๆ โดยทางทีมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA

ทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียดและเป็นจริง

ท่านเคยมีประวัติ ทำผิดกฎหมายในเกาหลีมั้ยค่ะ⚠️ถ้าเคย ! โปรดอย่าสมัครลงระบบทะเบียน K-ETA

โปรดทราบ ! การลงทะเบียนของอนุมัติเข้าเกาหลีผ่านระบบ K-ETA เป็นเพียงแค่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการขอเข้าเกาหลี

ไม่ได้การการันตียืนยันการเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ 100% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตม.เกาหลีเมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้

ท่านถือสัญชาติอื่นเพิ่มเติม นอกจากสัญชาติไทยหรือไม่          ใช่         ไม่ใช่  ถ้าใช้ โปรดระบุสัญชาติ …………………………………..

 1. ชื่อ-นามสกุล (ปัจจุบัน พร้อมคำนำหน้านาม) ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • วัน-เดือน-ปี เกิด ………………………………………………         3.  เพศ             ชาย           หญิง
 • สถานภาพ              โสด          สมรส         หย่า         หม้าย          แยกกันอยู่          มีบุตรร่วมกัน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไทย) ………………………………………………. *หากไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ โปรดระบุเบอร์มือถือที่สะดวก
 • อีเมล์………………………………………………………………………………..
 • อาชีพปัจจุบัน โปรดระบุอาชีพอย่างชัดเจน เช่น เจ้าของบริษัท ผู้บริหาร นักเรียน พนักงาน แม่บ้าน เกษียณอายุ อาชีพอิสระ ศิลปิน ดารา นักร้อง เทรดเดอร์ กรรมการบริษัท ผู้จัดการ ข้าราชการ ………………………………………………………………………..
 • เงินเดือน โปรดเลือก        ต่ำกว่า 200$        200-700$        700-1,300$        1,300-2,100$         2,100$
 • ชื่อบริษัทที่ทำงาน โปรดระบุอย่างชัดเจน ………………………………………………………………………………………………………………….
 • เบอร์โทรที่ทำงาน (จำเป็น) ………………………………………………………….
 • ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้              ไม่เคย           เคย ……………………. ครั้ง

จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ           ท่องเที่ยว         อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..

 1. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา            ไม่เคย

             เคย ………………… ครั้ง ประเทศ (กรณีหลายประเทศ) ประเทศที่เดินทางล่าสุด……………………………………………

      จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. มีผู้เดินทางเข้าเกาหลีด้วยหรือไม่             ไม่มี

             มี จำนวน…………. ท่าน  โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด (สูงสุด 9 ท่าน)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**สำคัญ!! บริษัทฯ จะลงทะเบียนตามข้อมูลและเอกสารที่ผู้เดินทางส่งมาและระบุแจ้งเท่านั้น หากผู้เดินทางแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง ถือเป็นเรื่องต้องห้าม ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมัติเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี