Around Town

“แอคทีพ เพียว” เทคโนโลยีบำบัด-ขจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวสัมผัส

1 Mins read

แอคทีพเพียว ผู้นำระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านเทคโนโลยีบำบัดอากาศ ขจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวสัมผัส การันตีด้วยรางวัล Space Technology Hall of Fame 2017 นำเทคโนโลยีขจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวเข้ามาช่วยส่งเสริมการกลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดต่อภายในอาคาร และช่วยลดอาการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินทายใจให้กับผู้คน
นายเอนิล อัคราวัล รองประธานกรรมการฝ่ายขายระหว่างประเทศ บริษัทแอคทีพเพียวเทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอวกาศดังกล่าวช่วยบำบัดอากาศในอาคาร ทำงานแบบจู่โจมเข้าขจัดเชื้อโรค โควิด ไวรัส แบคทีเรีย รา สารระเหย (VOCs) สิ่งปนเปื้อนในอากาศและพื้นผิวสัมผัสมากกว่า 99.9% ช่วยให้สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงแรม อาคารสำนักงาน สถานบันเทิง สถานออกกำลังกาย ร้านอาหารฯลฯ ปลอดภัยมากขึ้น

ด้านคุณรัตนดา ถนอมศักดิ์ และคุณราเมศ วัฒนเสลารัต ในฐานะผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประกาศความพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีดังกล่าวให้แพร่หลาย เพื่อยกระดับคุณภาพการได้รับอากาศสะอาดในอาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนในการใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นการช่วยฟื้นฟูภาคธุรกิจบริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และมลภาวะในอาคารที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้คนทั่วโลก โดยมีการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ ActivePure ติดตั้งให้แก่องค์กรที่บำบัดอากาศในอาคารด้วย ActivePure เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อธุรกิจหรือใช้บริการเกิดความมั่นใจว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการดูแลป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ส่งผลให้เกิดการเดินทางและท่องเที่ยวแบบมั่นใจมากขึ้น