Around Town

789 Debut Group ยกขบวนร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมใจกลางเมืองกรุงในงาน “Doi Kham Living Green”

1 Mins read

Green กับดอยคำ ไปทั้งลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในงาน “Doi Kham Living Green” โดยบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ศิลปินไอดอล จาก 789 Debut Group ตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่าง มาร์ค เน็กซ์ ขุนพล อลัน และภูธัชชัย ที่มาเชิญชวนแฟนคลับให้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ในการแยกขยะ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด จากกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” อีกด้วย


โดยกิจกรรมบนเวทีน้อง ๆ 789 Debut Group ออกไอเดียเพ้นท์กระถางรักษ์โลก ที่ผลิตจากกล่องยูเอชที จำนวน 86 กล่อง ต่อ 1 ใบ จากกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ตามสไตล์ของตนเอง และร่วมเล่นเกมสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงาน จะมีผู้โชคดี VIP SEATS by กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ จำนวน 20 ที่นั่ง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดติดขอบเวที พร้อมแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจบริเวณรอบพื้นที่งานอย่างล้นหลาม


ปิดท้ายภาพความประทับใจภายในงานระหว่าง 5 หนุ่ม 789 DEBUT GROUP มาร์ค เน็กซ์ ขุนพล อลัน และภูธัชชัย กับผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ด้านสิ่งแวดล้อม) คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด คุณอมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และคุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกันถ่ายภาพบนเวทีพร้อมจับมือก้าวสู่สังคม NET ZERO ร่วมกัน

จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้งสหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2537 ตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ซึ่งดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกคนกินดี อยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั่นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน…ดังปรัชญาที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”