Around Town

เบเยอร์ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อรถพยาบาล แก่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 

1 Mins read

เบเยอร์ บริจาคเงินกรมแพทย์ทหารเรือ

คุณสรินทร์ทิพย์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ และดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ร่วมมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลจำนวน 1 คัน โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วย นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ และนาวาเอก เกรียงไกร กลิ่นทอง ณ ห้องรับรอง กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อเร็ว ๆ นี้