Around Town

 เจาะอินไซต์พฤติกรรมบริโภคคอนเทนต์ของคนไทยบน LINE TODAY ในปี 2023

1 Mins read

LINE TODAY แพลตฟอร์มรวมคอนเทนต์อันดับ 1 ของเมืองไทย ได้เปิดเผยข้อมูลอินไซต์พฤติกรรมบริโภคคอนเทนต์-ข่าวสารของคนไทยบนแพลตฟอร์ม LINE TODAY ในปี 2023 ที่ผ่านมา ประกอบไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ “ท็อป หมวดคอนเทนต์ที่คนไทยนิยมเสพมากที่สุดในรอบปี” ตลอดจน “เผยพฤติกรรมผู้อ่านจากระบบ AI ช่วงวัยไหนชอบอ่านอะไรมากที่สุด

นอกจากนี้ LINE TODAY ยังได้จัดทำคอนเทนต์วิดีโอสุดพิเศษเพื่อสรุปข้อมูลตลอดจนตัวเลขสถิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจของผู้ใช้งาน LINE TODAY โดยสามารถรับชมวิดีโอ A Year in Review คนไทยชอบคอนเทนต์ข่าวสารอะไรในปีที่ผ่านมา ได้ที่: https://lin.ee/aWaox3l/wcvn