Around Town

How to เลือกบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ต้องดูที่อะไรบ้าง

1 Mins read

ปัจจุบันนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน สามารถช่วยประหยัดค่าไฟ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การเลือกบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

20 solard
  1. ประสบการณ์และผลงาน 

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ดีควรมีประสบการณ์ในการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว มีผลงานและโครงการที่ผ่านมาสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นหลักประกันถึงความน่าเชื่อถือและมาตรฐานในการทำงาน

แนะนำให้ลองดูรีวิวทั้งจากในเว็บไซต์ และจากเว็บทั่ว ๆ ไปประกอบการพิจารณา รวมถึงในโซเชียลมีเดียอีกด้วย 

2. ใบอนุญาตและใบรับรอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมตามกฎหมาย และมีใบรับรองมาตรฐานในการติดตั้งโซล่าเซลล์จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะติดตั้งอย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากนี้ใครที่ไม่คุ้นชินเรื่องเอกสาร อาจจะเลือกบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีบริการเสริมเรื่องการขออนุญาตจากการไฟฟ้าด้วย

3. ความเชี่ยวชาญและความรู้ของช่างผู้ติดตั้ง

พนักงานหรือช่างผู้ติดตั้งของบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ควรมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมการติดตั้งโซล่าเซลล์มาเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี สามารถแนะนำและติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ 

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ควรใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าดี มีอายุการใช้งานยาวนาน มาจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ พร้อมให้การรับประกันสินค้าที่เหมาะสม เพราะหากว่าติดตั้งไปแล้วมีปัญหา อาจจะทำให้เราปวดหัวมากกว่าเดิม 

5. บริการหลังการขายและการรับประกัน

บริการหลังการขายและระยะเวลาการรับประกันเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ดีควรมีการดูแล บำรุงรักษา และให้บริการหลังการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การรับประกันระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

6. ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตั้ง

ตรวจสอบว่าขั้นตอนการทำงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ มีการวางแผนการติดตั้งที่ดี สามารถแจ้งระยะเวลาในการติดตั้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และสามารถทำงานได้ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งหลังจากสำรวจหน้างานและออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาติดตั้งไม่นาน บางเจ้าสามารถติดตั้งแล้วเสร็จภายในวันเดียว 

7. งบประมาณ

ทางบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ควรสามารถประเมินและให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผน และเลือกแพ็กเกจการติดตั้งได้ตรงกับงบประมาณ พร้อมเสนอโปรโมชั่นหรือสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

นี่คือ ข้อควรพิจารณาเบื้องต้นในการเลือกบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายเจ้าให้เลือกตามความต้องการและงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ควรจะดูที่ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ไปจนถึงคุณภาพของโซล่าเซลล์เป็นสำคัญ