Around Town

3P Professional ผู้นำด้านสรรหาบุคลากรและจัดหาพนักงาน

1 Mins read

windows kRWY72TKB0Y unsplash

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ บริษัทหรือองค์กรชั้นนำ ไปจนถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีการเลือกใช้บริการพนักงาน outsource ในการทำหน้าที่ต่าง ๆ กันอยู่ไม่น้อย ซึ่งประโยชน์ของการใช้พนักงาน outsource นอกจากจะช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนของบุคลากรภายในองค์กรลงไปได้มาก แต่ทั้งนี้การจัดหาพนักงาน outsource ก็จะต้องมีการพิจารณาดูก่อนว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และได้บุคลากรที่มีความชำนาญในสายงานนั้น ๆ จริงหรือไม่ เพราะถ้าหากเลือกได้ไม่ดีก็จะทำให้ธุรกิจของคุณสะดุดและประสบกับความเสียหายได้ 

ทำไมถึงต้องเลือกการจ้างพนักงาน outsource กับ 3P Professional 

          บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด (3pprofessional Co., Ltd.) คือผู้ให้บริการจัดจ้างงานและทรัพยากรบุคคล เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2002 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน แรงงาน กฎหมาย และการจัดการเพื่อประกอบธุรกิจจัดหางาน ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทก็ได้มีการจัดหาบุคลากร และจัดหาพนักงานให้กับหลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในภาคธุรกิจธนาคาร โรงพยาบาล โรงงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย มีพนักงานประจำทั่วประเทศหลายพันคน ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้แบบมืออาชีพ 

บริการของ 3P Professional

Staff Outsourcing Service

บริการจัดหาพนักงานให้ตามความต้องการ และการบริหารงานเกี่ยวข้องกับ HR ที่เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทหรือองค์กร และสอดคล้องถูกต้องตามกฏหมายแรงงานของประเทศไทย เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Payroll Outsourcing Service

ระบบจัดการเงินเดือนที่ช่วยลดภาระการบริหารจัดการเงินเดือนของพนักงาน และเพิ่มเวลาให้กับการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น ด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการจัดการเงินเดือนได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง แม่นยำ และถูกต้องตามกฏหมายแรงงานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายการเงินเดือน การจัดการเรื่องประกันสังคม การจัดทำเกี่ยวกับภาษี การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบย้อนหลัง พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน 

Recruitment Service

กระบวนการในการสรรหาพนักงาน เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย และตรงกับความต้องการของธุรกิจได้มากที่สุด โดยจะทำการประเมินคุณสมบัติ คัดกรอง ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม และสัมภาษณ์งานในเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าได้ทำการสัมภาษณ์และพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีที่สุดมาร่วมงาน จึงสามารถช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาบุคลากรหรือพนักงานเพื่อเข้ามาทำงานได้เป็นอย่างดี 

Time Attendance App

จัดการวันทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย App บนมือถือ “HR Digital platform” ที่ช่วยบันทึกการลงเวลาเข้า-ออกงานได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการลงเวลาเข้า – ออกงาน การขอลาต่าง ๆ การลงเวลานอกสถานที่ การแก้ไขการลงเวลา การสลับเปลี่ยนกะหรือวันทำงาน พร้อมระบบหลังบ้านที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงาน ซึ่งสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา  

PEO / EOR Service

เป็นทางออกและตัวเลือกให้กับบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจ ทั้งจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย หรือจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศ ไปจนถึงบริษัทที่มี Headcount Expat อยู่จำนวนจำกัดแต่ต้องการจ้างเพิ่ม PEO / EOR Service เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องทำการจดทะเบียนบริษัท หรือยุ่งยากเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจ เพราะทางบริษัทจะคอยดูแลจัดการในส่วนนี้ให้ทั้งหมดในฐานะตัวแทนของนายจ้าง ที่จะคอยดูแลจัดการในเรื่องของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมงานมืออาชีพ 

กล่าวโดยสรุป

          หากต้องการให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ลดความยุ่งยากและความซับซ้อนภายในองค์กร มีเวลาพัฒนากลยุทธ์และแนวทางในการขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น การจ้างพนักงาน outsource เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลกับบริษัท 3P Professional จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ให้กับธุรกิจหรือองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดี เราพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วยทีมงานคุณภาพและประสบการณ์ระดับมืออาชีพ ในการสรรหาบุคลากรและจัดหาพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ