Around Town

TOEIC สอบอะไรบ้าง? พร้อมแชร์เทคนิคเตรียมสอบให้ได้คะแนนดี

1 Mins read

TOEIC สอบอะไรบ้าง ?”

ในยุคนี้ ทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานและการศึกษา หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หนึ่งในข้อสอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ TOEIC (Test of English for International Communication)

บทความนี้เลยอยากมาตอบคำถามพบบ่อยว่า TOEIC สอบอะไรบ้าง พร้อมแชร์เทคนิคเตรียมตัวสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนดี จะมีอะไรบ้าง มาหาคำตอบพร้อมกันด้านล่างนี้เลย !

3 memmoread

การสอบ TOEIC คืออะไร ?

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

TOEIC ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย องค์กรต่าง ๆ มักใช้ผลสอบ TOEIC เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง หรือการให้ทุนการศึกษา

TOEIC สอบอะไรบ้าง ?

สำหรับคนที่สงสัยว่า TOEIC สอบอะไรบ้าง  เนื้อหาการสอบ TOEIC แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การฟัง (Listening Comprehension) และ การอ่าน (Reading Comprehension)

 • การฟัง (Listening Comprehension) ใช้เวลา 45 นาที มี 100 ข้อ แบ่งเป็น 4 พาร์ท
  • พาร์ท 1: รูปภาพ (Photographs)
  • พาร์ท 2: คำถามและคำตอบ (Questions and Answers)
  • พาร์ท 3: บทสนทนาสั้น ๆ (Short Conversations)
  • พาร์ท 4: บทบรรยาย (Narrations)
 • การอ่าน (Reading Comprehension) ใช้เวลา 75 นาที มี 100 ข้อ แบ่งเป็น 5 พาร์ท
  • พาร์ท 5: ประโยคไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentences)
  • พาร์ท 6: การเลือกคำตอบที่เหมาะสม (Sentence Cloze)
  • พาร์ท 7: การจับคู่ (Reading Matching)
  • พาร์ท 8: การอ่านจับใจความ (Short Reading Passages)
  • พาร์ท 9: การอ่านบทความยาว (Long Reading Passages)

คะแนน TOEIC เต็มคือ 990 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน

 • การฟัง: 490 คะแนน
 • การอ่าน: 490 คะแนน

เทคนิคเตรียมตัวสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนดี

1. ฝึกฝนทักษะการฟัง

 • ติดตามข่าวและรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ หรือการเมือง เพื่อฝึกจับใจความสำคัญ คำศัพท์ และสำนวนใหม่ ๆ
 • ฟังเพลงภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย เพื่อฝึกการออกเสียงและสำเนียง
 • ดูหนังและซีรีส์ภาษาอังกฤษที่มีบทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อฝึกฟัง จับใจความ และเข้าใจบริบท
 • ฝึกฟังข้อสอบ TOEIC เก่า เพื่อฝึกฝนการตอบคำถามและการจัดการเวลา

2. ฝึกฝนทักษะการอ่าน

 • อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ หรือการเมือง เพื่อฝึกการอ่านจับใจความ คำศัพท์ และสำนวน
 • อ่านบทความออนไลน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่สนใจ เพื่อฝึกการอ่านจับใจความและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ
 • ฝึกทำข้อสอบการอ่าน TOEIC เก่า เพื่อฝึกตอบคำถามและการจัดการเวลา

3. ฝึกทำข้อสอบ

 • หาข้อสอบ TOEIC เก่ามาฝึกทำ จากเว็บไซต์หรือซื้อหนังสือข้อสอบ
 • จับเวลาฝึกทำข้อสอบให้ตรงกับเวลาจริงของการสอบ
 • วิเคราะห์ข้อผิดพลาด หาสาเหตุและวิธีแก้ไขหลังจากฝึกทำข้อสอบ

4. พัฒนาทักษะคำศัพท์

 • จดคำศัพท์ใหม่ที่พบจากการฝึกฟัง อ่าน และทำข้อสอบ
 • ฝึกใช้คำศัพท์ โดยเขียนประโยค แปลความหมาย หรือใช้ในบทสนทนา
  เรียนรู้คำศัพท์ TOEIC จากหนังสือหรือเว็บไซต์ และฝึกใช้บ่อย ๆ

5. ฝึกฝนการจัดการเวลา

 • วางแผนการใช้เวลาทำข้อสอบแต่ละส่วนก่อนการสอบ
 • ฝึกทำข้อสอบจำลองสถานการณ์จริง โดยกำหนดเวลาให้เหมือนการสอบ
 • ฝึกควบคุมอารมณ์และจัดการความเครียด เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการทำข้อสอบ

ได้รู้กันไปแล้วว่า TOEIC สอบอะไรบ้าง ทั้งนี้หากต้องการสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนดี ก็สามารถทำตามเทคนิคที่เราแนะนำข้างต้นนี้ได้ และไม่ลืมที่จะทำข้อสอบเก่าอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ผลคะแนนการสอบได้ตามที่คาดหวังแล้ว