Around Town

เด็กนิติศาสตร์ SPU เจ๋ง! คว้ารางวัลตอบปัญหากฎหมาย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

1 Mins read

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาเก่งจากคณะนิติศาสตร์ SPU ทีมที่1 ซึ่งประกอบด้วย นางสาวศุภวารี ชาวเหนือฟ้า ,นายปกรณ์ ฉลวยศรี และนายนุติ ทนงธนะชัย ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคดีชำนัญพิเศษ “เยาวชนนักกฎหมายคดีชำนัญพิเศษ : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ เพื่อชิงรางวัล President’s Award” President of the Court of Appeal for Specialized Cases” จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 38 ทีม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 ทีม โดยทีมที่ 2 ประกอบด้วย นางสาววิภา แสงทอง,นายทยากร เอกวารีย์ และนางสาวพรรณธร กิ้มอิ้น ซึ่งต้องขอชมเชยและแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน เพราะแม้จะไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ แต่น้องๆก็ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆได้พบเพื่อนใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายๆ และที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง