Around Town

โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

1 Mins read

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะเจ้าหน้าที่กองทุน ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 ในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยมีคณาจารย์ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑลเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากตัวแทนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคร่วมกับคณะทำงานโครงการเวทีรางวัล

โดยกระบวนการในวันนี้คือการทำความเข้าใจ , ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกองทุน ในการผลักดันสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิด +6 -3 อันจะนำไปสู่การลงนามความร่วมมือกันที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม