Around Town

“กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ” จับมือเกษตรกรไทยสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์แปลงนาข้าวหอมมะลิออร์แกนิก หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย พร้อมดึงงานวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ ยกมาตรฐานเกษตรกรไทย