Club Y

Two World โลกสองใบ ใจดวงเดียว EP3

1 Mins read

Two Worlds โลกสองใบ ใจดวงเดียว เมื่อการข้ามโลกอีกครั้งไม่สำเร็จ “คราม” จะสามารถหยุดเหตุการณ์ร้ายได้หรือไม่!!! 

หลังจาก “ไท” และ “คราม” สามารถเข้าไปทำงานกับ “ภูผา” ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ เพื่อที่จะช่วยชีวิตของภูผา ครามจึงวางแผนพาภูผามาที่ บ่อน้ำตกเงาจันทร์ เพื่อที่ช่วยไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่กลับไม่เป็นตามที่ครามตั้งใจไว้ ครามและภูผา ไม่สามารถข้ามไปยังอีกโลกคู่ขนานที่ครามจากมาได้ ซ้ำยังทำให้ภูผาไม่พอใจเป็นอย่างมากที่โดนครามหลอก

ครามพยายามอธิบายเหตุผลแต่ภูผาไม่เชื่อว่าเค้าจะมีคนลอบทำร้ายเอาชีวิต แต่แล้วเส้นทางของเวลาก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีคนร้ายลึกลับยังคงต้องการจะเอาชีวิตของภูผา มาลุ้นไปพร้อมกันว่าพี่ไทกับน้องครามจะช่วยชีวิตของภูผาจากเหตุการณ์เลวร้ายนี้ไปได้หรือไม่!!! ใน Two Worlds โลกสองใบ ใจดวงเดียว EP3 

 รับชมพร้อมกันได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น.ดูออนไลน์ บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ www. iQ.com ที่เดียวเท่านั้น 

#TwoWorlds #KongthupProduction