Gossip

ต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ !! เก้า จิรายุ รับรางวัล ‘เยาวชนคนสร้างชาติ’ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

1 Mins read

 นับว่าเป็นเรื่องราวๆดีที่น่ายินดี สำหรับพระเอกหนุ่มเก้า จิรายุ ละอองมณี ที่ล่าสุดได้รับรางวัล ‘เยาวชนคนสร้างชาติ’ สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ซึ่ง หนุ่มเก้า นับเป็นอีกหนึ่งโมเดลของต้นแบบของเยาวชนในการสร้างแรงบันดาลใจในสังคมคนรุ่นใหม่ นอกจาก เก้า จิรายุ จะความกตัญญูดูแลครอบครัว

และช่วยเหลือสังคมสม่ำเสมอแล้ว เจ้าตัว ยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แม้งานในวงการจะเยอะจนล้นมือแต่เมื่อมีเวลาว่าง เก้า ก็จะใช้เวลานั้นอย่างคุ้มค่า เช่น การเล่นดนตรี ,ออกกำลังกาย พร้อมยังช่วยสร้างไฟฝันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่สังคม พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างสังคมที่ดีต่อไป