ภาพยนตร์

 เปิดตัวภาพยนตร์สารคดี “ดินแดนสุวรรณภูมิ” อารยธรรมรากฐานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สืบเนื่องกว่า 2500 ปี

1 Mins read

ทีมผู้สร้าง มินิซีรีส์ดินแดนสุวรรณภูมิ

วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ “ธัชชา” เปิดตัวละครสั้นกึ่งสารคดี มินิซีรีส์ เรื่อง “สู่ดินแดนสุวรรณภูมิ”  สารคดีที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรากฐานสำคัญของการเกิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอารยธรรมมายาวนานกว่า 2500 ปี ด้วยความมุ่งมั่นของปราชญ์คนสำคัญของประเทศไทย นักวิชาการ หลากหลายสาขา ร่วมกันทำงานข้ามศาสตร์ ค้นหาหลักฐาน สรุป และยืนยันถึง ที่มา ที่ไป รวมถึงคุณค่า ของอารยธรรม ที่เคยถูกลืมเลือน ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และเหนืออื่นใดคือ แนวพระราชดำริของ “ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9” 

ร่วมชมรอบปฐมทัศน์ มินิซีรีส์ดินแดนสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ระบุว่า “ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุวรรณภูมิ ซึ่งถือเป็นรากฐานทางอารยธรรมของเราที่เก่าแก่กว่า 2500 ปี เพื่อชี้ให้เห็นว่า เรามีซอฟท์พาวเวอร์ ซึ่งในภาพยนตร์สารคดีเรียกว่า ‘คุณค่า 5 มิติ’ ซึ่งเรามีอยู่มากและนานเพียงใด เพียงแต่ต้องกลับไปค้นคว้าและศึกษาสิ่งที่มีอยู่นั้นมาใช้ประโยชน์ให้มากกว่าเดิม

โดยภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีลงไป หรือบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบสารคดีเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรม ซึ่งเราคาดหวังว่าหลังจากที่ผู้ชมได้ชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้แล้ว จะเกิดคำถามที่เกี่ยวข้องกับดินแดนสุวรรณภูมิ ต่อยอดไปในหลายมิติที่ก่อให้เกิดการถกเถียง โต้แย้งในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำถาม คำตอบ ทั้งในด้านวิชาการ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้นี้รวมถึงด้านวัฒนธรรมของประเทศต่อไป”

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “ดินแดนสุวรรณภูมิ” จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็น มินิซีรีย์ทั้งหมด 5ep โดยจะเริ่มออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.30-11.00 น. เริ่มตอนแรกวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9MCOT และยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ทางเพจ Facebook Suvarnabhumi_HUB2 ได้อีกด้วย

“ในอนาคตเราวางแผนว่าจะมีโปรเจ็กต์ภาพยนต์มินิซีรีย์แนวผจญภัย และแนวครอบครัวออกมาเพิ่มเติม รวมถึงได้วางแผนการนำแนวคิดเรื่องสุวรรณภูมิไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และศิลปะสาขาอื่นๆ เช่น ละคร นาฏกรรม มังงะ หรืออนิเมชัน เป็นต้น” ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ ขยายความ

Screen shot มินิซีรีส์ดินแดนสุวรรณภูมิ 240531 1

“ธัชชา” เป็นการขับเคลื่อนทางด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งสำคัญของประเทศ โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ ด้วยสหวิทยาการ จึงดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศศ โดยมี “ธัชชา” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัย อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์างเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

ทั้งนี้ วิทยสถานธัชชา เป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศ เพื่อร่วมกันทำงานวิจัยในประเด็นเดียวกันที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งนักวิชาการแต่ละคนมีต้องการที่จะสร้างองค์ความรู้ดี ๆ ให้กับประเทศ โดยองค์ความรู้เหล่านี้ยังมีการรับรู้ไม่เพียงพอ และล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคม

อย่างไรก็ดี องค์ความรู้เหล่านี้ผสมผสานรวมกันอย่างเป็นสหวิทยาการ ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ในสังคมได้ ไม่เฉพาะแต่ในแวดวงวิชาการเท่านั้น และองค์ความรู้เหล่านี้ เปรียบเสมือนดัง “ตาน้ำ” หรือ แก่นของ Content ที่นักสร้างสรรค์ควรเข้ามาชม ศึกษา หาข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นต้นทางของแก่นของการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างไม่จบสิ้น

#ดินแดนสุวรรณภูมิ

#ภาพยนตร์สารคดีดินแดนสุวรรณภูมิ

#สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา