Wei Zhe Ming

23 พฤษภาคม Happy birth day WEI ZHEMING (เว่ยเจ๋อหมิง ) ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิ่งดีๆ  มีผลงานขอให้ปังๆๆค่าา