Newsplus Sport

สมาคมฯ แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขัน Thailand Amateur League 2021

1 Mins read

4141

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้บริษัท ไทยลีก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกสมัครเล่น รายการ Thailand Amateur League 2021 ในห้วงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงมีการแพร่ระบาด และกระจายตัวในหลายพื้นที่ อีกทั้งยังมีข้อกำหนดของทางราชการหลายประการที่ต้องดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด

จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะทุเลาเบาบางลง และทางราชการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรรมการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการดังกล่าวได้ โดยหากมีความพร้อมจนสามารถกลับมาแข่งขันได้เมื่อใดจะแจ้งให้ทราบในโอกาส ต่อไป

ทั้งนี้ การกลับมาจัดการแข่งขันจะต้องไม่กระทบต่อการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย อนึ่ง ไทยลีก จะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนนักกีฬาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับ สถานการณ์ล่าสุดของโควิดในประเทศไทย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 4,108 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ 3,879 ราย จากเรือนจำ-ที่ต้องขัง 229 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 24 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 203,784 ราย เสียชีวิตสะสม 1,681 คน

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 232,647 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,775 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 77 ของโลก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 1,578 ราย ผู้หายป่วยสะสม 163,929 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 24 มิถุนายน 2564)

คลิกเพิ่มเพื่อน https://lin.ee/zKZwKY7