Newsplus Sport

“มูลนิธิมาดามแป้ง” กับ 1 ปีของการเดินทางเพื่อช่วยเหลือสังคมไทย #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

1 Mins read

ลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานโดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กับการทำงานเพื่อสังคมในแบบ 360 องศา เดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทยอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มของการก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคมไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยการตั้งครัวมาดามมอบอาหารให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ รวมกว่า 150,000 กล่อง การมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนการสร้างอาชีพ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้คนที่ต้องตกงานจากวิกฤติดังกล่าว ผ่านทีมอาสากล้าใหม่ กว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ

S 5783588

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง และในฐานะซีอีโอ บมจ.เมืองไทยประกันภัย กล่าวว่า “มูลนิธิมาดามแป้ง เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 และได้ทำงานช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม เรามีความตั้งใจจริงที่จะร่วมช่วยเหลือประชาชน และสังคมไทย ตามปณิธาน “มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” เราเชื่อในพลังของทุก ๆ โมเลกุล จากทุกภาคส่วนในสังคมไทย ว่าทุกคนล้วนสามารถสร้างสรรค์พลังที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ ในช่วงของการตั้งมูลนิธิฯ ประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤตโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสังคม จำนวนมาก เราจึงได้ร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชน กลุ่มคน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้น และได้รับพลังความร่วมมือจากกลุ่มอาสากล้าใหม่กว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ ด้วยความตั้งใจจริง

มูลนิธิมาดามแป้ง เริ่มตั้งต้นด้วยเงินบริจาคจากการประมูลของสะสมที่รักยิ่งของแป้ง ในงานเปิดตัวมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ด้วยเงินจำนวนกว่า 25,200,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและหน่วยงานหลายภาคส่วนอีกร่วม 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท และตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา เราได้ส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยงบประมาณจำนวนกว่า 26 ล้านบาท อาทิ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติทั้งจากวิกฤตโควิด อัคคีภัย และอุทกภัย เป็นจำนวนเงินกว่า 2,732,040.61 บาท เราได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผ่านกิจกรรมครัวมาดาม การมอบกล่องน้ำใจกว่า 1,000 กล่อง การมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระแก้ว กว่า 2,000 ชุด ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร (อปพร.) ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ

การร่วมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่ตกงาน ผ่านกิจกรรมฝึกอาชีพและการ“ผลิตรถเข็นครัวมาดาม” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมจำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 200 คน เป็นเงิน 3,100,000 บาท ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา ,จ.เชียงใหม่ ,จ.เชียงราย ,จ.เลย ,จ.สงขลา เป็นต้น ด้วยเงินจำนวน 1,000,000 บาท

การสนับสนุนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ได้แก่ การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตอ็อกซิเจน รวม 20 เครื่อง เครื่องฟอกไต รวม 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ รพ. ราชวิถี , รพ. รามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดี, รพ. เพชรบูรณ์, รพ. กำแพงเพชร , รพ. สมุทรสาคร , รพ. บ้านโป่ง ราชบุรี , รพ. พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น รวมมูลค่า 11,801,174 บาท การจัดตั้งครัวมาดามเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลสนามกว่า 35 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่า 3,586,764.80 บาท นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือสังคมในวิกฤตโควิด อาทิ การสนับสนุนการจัดตั้ง Community Isolation และรพ.สนาม จำนวน 6 แห่ง รอบกรุงเทพฯ ได้แก่ วิทยาลัยพาณิชยการเจ้าพระยา โดยรพ. รามาธิบดี , เขตราษฎร์บูรณะ ,เขตภาษีเจริญ , เขตบึงกุ่ม ,เขตวังทองหลาง และศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนคลองเตย (รพ. สนามคลองเตย) การสนับสนุนกลุ่มรถพยาบาลจิตอาสา กลุ่ม Taxi จิตอาสา รวมเป็นเงินจำนวน 4,029,943.64 บาท

มูลนิธิมาดามแป้ง ขอขอบคุณทุกน้ำใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดี ๆ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา และเราจะยังเดินหน้าเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มแก่ทุกคนต่อไป สามารถร่วม