Newsplus Sport

เปิดวิ่ง​ Border Trail​ Run @ Ta Phraya ตามรอยอารยธรรม ไทย – กัมพูชา, ฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่

1 Mins read

เปลี่ยนเส้นทางลาดตระเวน จากรอยเท้าบูธ เป็นรอยทางวิ่ง ย่ำกิโลเมตรประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชาที่หลายคนอาจแค่เคยได้ยิน สร้างประสบการณ์แตกต่างที่ต้องจดจำ ผ่านการแข่งขัน #BorderTrailRun@TaPhraya

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา​ 10.00​ น.​ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ในพื้นที่ อ.ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ภายในงานแถลงข่าวมี​ พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ​ จังหวัดสระแก้ว การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 ถนน พิษณุโลก แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวถึงการจัดการแข่งขันวิ่ง​​ Border Trail Run @ Ta Phraya ว่า “ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยุม่งเน้นให้ประชาชน มีพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยนายกรัฐมนตรี ได้กรุณาส่งเสริมให้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในภูมิประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังได้ชื่นชมความงามของภูมิประเทศที่หลายหลาย ทั้งในพื้นราบทั่วไป และพื้นที่ป่าภูเขานั้น”

S 8822846 1

” กองทัพบกได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมายให้ กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งมีภารกิจสำคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การป้องกันชายแดนทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศตามแนวชายแดนด้านทิศตะวันออก ในพื้นที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และ อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่สู้รบ แต่ในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหาร ที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ นำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่อนุชนรุ่นหลัง และกระตุ้นการท่องเที่ยวตามแนวอารยธรรม ไทย – กัมพูชา และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายหลังจากที่ประเทศกำลังฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

S 8822844

สำหรับ​ Border Trail Run @ Ta Phraya มีกำหนดการจัดการแข่งขันขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 แบ่งประเภทการแข่งขันจำนวน 5 ระยะทาง ได้แก่ 5 กม., 10 กม., 25 กม., 60 กม. และ 100 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานในระบบสากล ทั้งพื้นราบและป่าภูเขา ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ หลักเขต 28, จุดชมวิวประเทศกัมพูชาแห่งใหม่, ลานหินตัดและ ละลุ หมู่บ้านทัพไทย เป็นต้น และมีบางส่วนผ่านเข้าไปในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด อยู่ที่ บ.ทับทิมสยาม 03 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญต่อเหตุการณ์สู้รบในอดีต โดยสามารถดูรายละเอียด การสมัครเข้าแข่งขัน ได้ที่​ เพจ Facebook : Border Trail Run หรือเว็บไซต์ www.runningconnect.com