Newsplus Sport

เซ้นส์ตอบโต้! แถลงการณ์เรื่องสัญญาให้สิทธิและการแพร่เสียงแพร่ภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

1 Mins read

777

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมฟุตบอลฯ) และ บริษัท ไทยลีก จำกัด (ไทยลีก) ได้แถลงข่าวเรื่องการยกเลิกสัญญาให้สิทธิและการแพร่เสียงแพร่ภาพกับทาง บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (เซ้นส์) นั้น ขอเรียนชี้แจงให้ทุกฝ่ายทราบว่า เซ้นส์ ยังยึดมั่นในสัญญาเดิมที่มีต่อสมาคมฟุตบอลฯ และ ไทยลีก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทย โดยจะเห็นได้จากการที่ เซ้นส์ฯ เข้ามารับผิดชอบดำเนินการและสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ในการถ่ายทอดสดฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้กับสมาคมฟุตบอลฯ และไทยลีกในขณะนั้น เป็นต้น

ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง เซ้นส์ และสมาคมฟุตบอลฯ และไทยลีก ได้มีการเจรจาร่วมกันเพื่อแก้ไขเงื่อนไขบางประการในสัญญาเดิมที่คู่สัญญาทุกฝ่ายเห็นควรว่าต้องมีการปรับแก้ เพื่อให้เหมาะสมกับเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ ในการดำเนินการตามสัญญาฉบับเดิมด้วยกันทุกฝ่าย ตลอดจนถึงสโมสรต่างๆ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

โดยถึงปัจจุบันยังมีเงื่อนไขบางประการที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสมาคมฟุตบอลฯ และไทยลีก ทาง เซ้นส์ฯ ยังคงรอคำตอบและความคืบหน้าจากการแก้ไขสัญญาฉบับเดิมอยู่ ทำให้ เซ้นส์ ไม่สามารถวางหนังสือค้ำประกันได้ตามที่ได้เจรจาตกลงกัน ทั้งนี้ เซ้นส์ มีความพร้อมที่จะวางเงินประกันได้หากแนวทางการแก้ไขสามารถสรุปได้ เซ้นส์ ไม่คาดคิดว่าทางสมาคมฟุตบอลฯ และไทยลีกจะมีการแถลงข่าวยกเลิกสัญญาในวันนี้

zense

ทาง เซ้นส์ ได้ลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดไว้ทุกด้านแล้ว และยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการปฎิบัติตามสัญญาที่ยังคงมีอยู่ต่อไป และพร้อมที่จะหาทางออกที่ดีให้กับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่วงการฟุตบอลไทย และผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
วันที่ 4 มิถุนายน 2564

คลิกเพิ่มเพื่อน https://lin.ee/zKZwKY7

[catlist id=74 numberposts=5 excludeposts=this]