Star News

พีพี ลั่นหนูเปย์เขามากกว่า! ทวง บิวกิ้น ต่อหน้าสื่อว่า เดือนนี้ยังไม่ได้ของเลย

1 Mins read

พีพี ลั่นหนูเปย์เขามากกว่า! ทวงบิวกิ้นต่อหน้าสื่อว่า เดือนนี้ยังไม่ได้ของเลย เผยคู่ตนให้ของกันตลอด ด้านพีพีเผยเวลาเห็นของที่คิดว่าอีกฝ่ายน่าจะชอบก็จะซื้อเก็บไว้ให้ ไม่เกี่ยงเรื่องราคา บิวกิ้นรับตั้งแต่รู้จักกันมาได้ของจากพีพีมากกว่า50ชิ้นแล้ว รับมีซีรีส์คู่ติดต่อมาแต่เวลาไม่ลงตัว ช่วงนี่ก็เห็นงานอีเว้นท์คู่

S 76972051
S 76972050
S 76972049
S 76972046