Star News

ป๊อก ปิยธิดา ยินดีสามี ตั๊ก คว้าปริญญาเอก เห็นสามีเสียน้ำตาตอนธีสิสไม่ผ่าน

1 Mins read

ป๊อก ปิยธิดา ยินดีสามี ตั๊ก นภัสรัญชน์ ประสบความสำเร็จคว้าปริญญาเอกสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนตัวเห็นความพยามของสามีมาตลอด คอยช่วยเป็นกำลังใจเวลาเขาอ่านหนังสือข้ามคืน เห็นกระทั่งสามีเสียน้ำตาตอนธีสิสไม่ผ่าน หลังจากนี้ต้องดูว่าจะนำไปต่อยอดทางไหนได้บ้าง รับน้ำตาซึมซึ้งเห็นข้อความที่สามีเขียนขอบคุณตนลงในวิทยานิพนธ์ ส่วนตัวให้ตั๊กได้ทั้งชีวิต จะคอยอยู่ในทุกช่วงเวลาของเขา

S 94486720 0