Star News

โบว์ เมลดา ตื่นเต้นจ่อขึ้นแท่นนางเองร้อยล้าน เห็นด้วย อาเล็ก ขึ้นแท่นสามีแห่งชาติชั่ว

1 Mins read

โบว์ เมลดา ตื่นเต้นจ่อขึ้นแท่นนางเองร้อยล้าน เตรียมทำบุญไม่ได้บ่นแค่เคยพูดไว้ ร่วมถึงต้องซ้อมเต้น hit me up ด้วย ยิ้มบอกด้วยอะไรหลายอย่าง ไม่รูัพี่อาเล็กจะมีของขวัญอะไรให้ไหมถ้าถึงร้อยล้าน แต่ช่วงนี้ก็ใกล้วันเกิดตนแล้วไม่ได้ตั้งใจบอกใคร แค่แจ้งให้พี่ๆทราบเฉยๆ ถามว่าอยากได้อะไรก็ยังรู้ แต่หวังให้บ้านเสร็จ เห็นด้วยละครลมเล่นไฟทำให้หวานใจ ขึ้นแท่นสามีแห่งชาติชั่ว บอกก็ชั่วจริงๆ ยันถ้าว่างจะดูจนจบ ไม่กล้าหยุมหัวอีกฝ่ายแล้ว แต่ถ้าเขาขอให้ทำก็พร้อมทำ หวั่นเขางอนเพราะง้อยาก ลั่นคิดถีงเหมือนกันหลังฝ่ายชายบอกไม่ค่อยได้เจอ

LINE ALBUM 1352567 BE 240513 5
LINE ALBUM 1352567 BE 240513 4
LINE ALBUM 1352567 BE 240513 3