Around Town

มิวเซียมสยามจับมือ ททท. นำร่อง พิพิธภัณฑ์ไทย 32 แห่งทั่วประเทศ ในบัตร Thailand Museum Pass พัฒนางานบริการ ตามแนวทาง SHA สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย ไร้กังวล ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19