Around Town

เครื่องสำรองไฟ UPS สำคัญและจำเป็นมากแค่ไหน

1 Mins read

2 4

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อปัญหาไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีฝนตกบ่อยครั้ง ลมฟ้าอากาศแปรปรวนก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วหากไม่มีตัวช่วยเรื่องไฟสำรองก็อาจทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้ หรือหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟขึ้นมาในขณะทำงานจะส่งผลต่องาน ข้อมูลสำคัญที่อาจสูญหาย ดังนั้น การติดตั้งเครื่องสำรองไฟไว้ใช้งานจึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น และรับรองได้เลยว่าจะทำงานได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

เครื่องสำรองไฟ UPS คืออะไร

หลายคนยังมีความเข้าใจผิดๆ และไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้งานเครื่องสำรองไฟ จริงๆ แล้ว UPS หรือ Uninterruptible Power Supply คือ เครื่องสำรองไฟฟ้าที่ช่วยปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ช่วยจ่ายพลังงานให้คงที่ ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเกิดปัญหาไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก หรือปัญหาจากแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ และมีเวลาพอที่จะเซฟงานหรือปิดระบบอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

เครื่องสำรองไฟ UPS ทำงานอย่างไร

หลักการทำงานของเครื่องสำรองไฟคือ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่ส่วนหนึ่ง กรณีเกิดปัญหาไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก ฯลฯ จนทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ เครื่อง UPS ก็จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่สำรอง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ External Storage ที่ต่อพ่วงไว้ ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องตามปกตินั่นเอง

ประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟ UPS

เครื่องสำรองไฟมีด้วยกันหลายชนิด มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป แต่หลักๆ เลยก็คือ มีหน้าที่ป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดกับข้อมูลสำคัญในขณะทำงาน และช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ หากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ หรือกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ จึงต้องเลือกใช้ UPS ให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น UPS ประเภท Offline/Standby จะทำหน้าที่สำรองไฟ UPS Line Interactive จะช่วยปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ซึ่งแต่ละประเภทก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไป

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องสำรองไฟ UPS

  • ไม่ควรนำ UPS ไปใช้กับอุปกรณ์ทำความร้อน หรืออุปกรณ์มอเตอร์ที่กินไฟมากๆ
  • ควรวางเครื่องสำรองไฟ UPS ไว้ในที่อุณหภูมิเหมาะสม อากาศปลอดโปร่ง ระบายอากาศได้ดี
  • ทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดคราบ หรือฝุ่นละออง เข้าไปในเครื่อง
  • ควรทดสอบสภาพแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ 2-3 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

การทำงานแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน หากเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดจากกระแสไฟต่างๆ จนทำให้ข้อมูลหรืองานสำคัญรวมทั้งอาจจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ยากที่จะแก้ไขได้ ดังนั้น การติดตั้งอุปกรณ์อย่าง UPS เครื่องสำรองไฟจึงถือว่าคุ้มค่ามากๆ กับการลงทุน เพราะราคาไม่ได้สูงมากนัก หากเทียบกับกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ