Around Town

ทำความรู้จักกับ ‘เครื่องแก้ว’ เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี

1 Mins read

เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรม หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความ ต้องการใช้งาน และการวิจัยแต่ละประเภท ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องแก้วและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่ใช้ สำหรับห้องปฏิบัติการทางเคมีกันว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงมีวิธีการใช้งานอย่างไร

1.ปิเปต (Pipette) ใช้สำหรับตวง หรือวัดปริมาตรของสารละลายให้ได้ปริมาตรที่แน่นอนตามที่ต้องการ

2.เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ใช้สำหรับวัดระดับอุณหภูมิความร้อน

3.แว่นตานิรภัย (Safety goggles) ใช้ป้องกันดวงตา จากสารเคมี ความร้อน ฯลฯ ในขณะที่ทำการทดลอง

4.บีกเกอร์ (Beaker) ใช้บรรจุสารเคมีและถ่ายเทสารเคมี

5.หลอดทดสอบ (Test tubes) ใช้สำหรับใส่สารและทดลองปฏิกิริยาเคมีในปริมาณที่ไม่มากนัก

6.ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (Test tube rack)ใช้สำหรับวางหลอดทดลองจำนวนมาก

7.จุกปิด (Cork) ใช้สำหรับปิดหลอดทดสอบ เพื่อป้องกันการระเหยของของเหลวในขณะทดลอง

8.ช้อนตักสาร (Spatula) ใช้ตักสารในรูปของแข็ง

9.ตะแกรงลวด (Wire gauze) ใช้เป็นที่วางอุปกรณ์ภาชนะที่ใส่สารเคมี เพื่อให้ความร้อนด้วยเปลวไฟ

10.บิวเรต (Buret) เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดปริมาตรเพื่อถ่ายเทสาร มีขีดส่วนแบ่งย่อยทำให้อ่านค่าปริมาตรได้

ทำความรู้จักกับ ‘เครื่องแก้ว เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 1

11.ปากคีบ (Forceps) ใช้สำหรับหยิบจับสิ่งของ

12.ตะเกียงบุนเซน (Bunsen burner) ใช้ให้ความร้อนสารละลายหรือของเหลวที่มีจุดเดือดสูง

13.ขวดรูปชมพู่ (Erenmeyer flask) ใช้สำหรับการตกผลึกและเก็บสารละลายหลังจากการสกัด

14.กรวย (Glass funnel) ใช้สำหรับการกรองตะกอนหรือผลึกในของแหลว

15.ขวดสุญญากาศ (Suction flask) ใช้ในการกรองแบบสุญญากาศ

16.กรวยบุชเนอร์ (Buchner funnel) ใช้ร่วมกับขวดสุญญากาศในการกรองแบบสุญญากาศ

17.กระบอกตวง (Graduated cylinder) ใช้ในการวัดปริมาตรของเหลว

18.ชามระเหย (Evaporating dish) เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้บรรจุสารละลายเพื่อระเหยไล่ตัวทำละลายออกโดยการใช้ความร้อน

19.กระจกนาฬิกา (Watch glass) ใช้ปิดภาชนะบรรจุสารละลายเพื่อป้องกันตัวทำละลายระเหย

20.ขวดฉีดน้ำกลั่น (Wash bottle) ใช้บรรจุน้ำที่ใช่สำหรับชะล้าง

21.หลอดหยด (Dropper) ใช้ถ่ายเทของเหลวหรือสารเคมีในปริมาณน้อย

22.ขาตั้ง (Ring stand) ใช้เป็นหลักยึดเครื่องแก้ว

23.แคลมพ์ (Utility clamp) ใช้จับยึดกับเครื่องแก้วโดยปลายข้างหนึ่งยึดจับกับขาตั้ง

24.ขาตั้งสามเหลี่ยม (Pipestem triangle) ใช้รับน้ำหนักเครื่องแก้วในขณะให้ความร้อน

25.คีมเหล็ก (Tong) ใช้หนีบจับเครื่องแก้วที่ร้อน

ดูรายละเอียดสินค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ราคาถูก ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคา บริษัท นีโอนิคส์ จำกัดยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:[email protected] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.neonics.co.th/measuring-tools/science-equipment.html