Star News

รัศมีแข ไม่ขอทน! เช็คบิลเป็นเงินสดเท่านั้น เอาจริงจัดตั้งทีมทนายเอาเรื่องเกรียนคีย์บอร์ดชอบบูลลี่

1 Mins read

รัศมีแข ไม่ขอทน! เช็คบิลเป็นเงินสดเท่านั้น เอาจริงจัดตั้งทีมทนายเอาเรื่องเกรียนคีย์บอร์ดชอบบูลลี่ รับยังแพนิคอยู่ถึงขั้นงดเสพโซเชียลไม่กล้าให้ใครจับตัว เผยใช้เวลากว่าจะผ่านตรงนี้มา ทุกคำพูดที่กระทบกระเทือน ลั่นรูปลักษณ์เรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้และไม่อยากเปลี่ยนแปลงด้วย ขอบคุณรูปลักษณ์เราทำให้เรายูนิกซ์ บอกงดไกล่เกลี่ยฟ้องลูกเดียว ลั่นไม่ขอตกเป็นเหยื่อของใครอีกต่อไป

S 7045147