Star News

หยิ่นวอร์ เพิ่งรู้ทางค่ายเตรียมประกาศฟ้องคนคอมเม้นท์เสียหาย

1 Mins read

หยิ่น อานันท์ คู่ วอร์ วนรัตน์ รับเพิ่งรู้ค่ายออกมาประกาศจะฟ้องคนคอมเม้นท์เสียหาย ปล่อยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จัดการ เข้าใจถ้าเขาวิจารณ์เราเรื่องงานเพื่อให้ปรับปรุงแต่ถ้าออกไปทางคุกคามด่าก็ไม่โอเค รับก่อนดำเนินคดีทางผู้จัดการก็ได้มาปรึกษาเรา เราปล่อยให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจ ยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องคดีความ ปล่อยผ่านพวกที่ด่าไม่อยากให้ค่าอะไร แต่จะอยากให้เขารู้ว่าไม่ควรทำ ทีผ่านมาก็ถือเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้

24112020 ๒๐๑๑๒๔ 1
24112020 ๒๐๑๑๒๔ 2