Around Town

สจด.รับมอบสิ่งของ

1 Mins read

          รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบวัตถุดิบและสิ่งของ จากพระอาจารย์ธัมมทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัทธาธิโก คณะศิษย์และงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชนร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อมอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ได้แก่ข้าวสาร จำนวน 6,000 กิโลกรัม น้ำพริกคละรส จำนวน 2,000 กระปุก เครื่องดื่มวิตามิน C 200 วอเตอร์ 4,800 ขวดและแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 250 ลิตร ณ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา